Για εμάς

ΕΛΔΑΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΑΝΤΕΛΩΝ
ΑΦΟΙ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗ 52
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210 8027 593
e-mail: info@eldan.gr